Velkommen til Mahabba Danmark

Mahabbas formål er:
  • At oprette lokalgrupper med støtte fra lokale kirkeledere på tværs af kirkeskel i områder med mange muslimer og opmuntre lokalgrupperne til regelmæssig bøn for muslimer, til at fremme kærligheden og til at fremme forståelse for islam og dens kultur.
  • At udruste kristne til at dele deres tro på Jesus med muslimer lokalt ved at opbygge venskaber og leve et liv, der demonstrerer kærlighed, respekt og nåde over for muslimer.
  • At holde kontakt med, samarbejde med og levere relevant information om og til lokalgrupperne.
  • At vejlede og oplære nye troende med muslimsk baggrund og udruste dem til at dele deres tro med andre muslimer.
  • At opbygge relationer til lignende indsatser for muslimer.
  • At opbygge relationer til Mahabbanetværker i andre lande.