Resumé fra dagen

Lørdag d. 29. februar havde ca. 90 mennesker fra det meste af Danmark samlet sig i Odense til Mahabba Danmarks årsmøde og inspirationsdag. Vi tilbad Gud sammen, lyttede til vidnesbyrd fra konvertitter, brugte tid i bøn sammen, blev inspireret med god forkyndelse og delte brugbare materialer med hinanden til at nå muslimer med evangeliet.

Det er svært at pege én ting ud som gjorde et særligt indtryk. Jeg tror det stærkeste sådan en dag er fællesskabet og enheden på tværs af kirker. Denne enhed kunne særligt mærkes, når asylkoret og Anna Lisbeth trådte op på scenen og ledte os i fælles lovsang. Forkyndelsen af Gordon Hickson gjorde også et stort indtryk på mig. Særligt talen ”Herre, lær os at bede” har påvirket mit bønsliv siden. Det er en prædiken der sagtens kan tåle at blive hørt mere end én gang. Talen ligger på hjemmesiden. Dagen blev også brugt til at netværke med andre, og flere fik også købt en god bog med hjem til inspiration og opmuntring i tjenesten. Det var en skøn dag til stor glæde for mange, og jeg glæder mig allerede til næste år.

Programmet for dagen var…

10:00: Kaffe og rundstykker

10:30: Velkomst og indledning v. Poul Kirk, Odense

Lovsang v. Anna Lisbeth Sonne, Herning og Asylkoret fra Kærshovedgård

11:00: Herre, lær os at bede – om bønnens hemmelighed og kraft v. Gordon Hickson, UK (tolket)

11:40: Hands on experience #1 – om Mahabba i UK og DK
Baggrunden for Mahabba UK v. Gordon Hickson (tolket)
Sådan praktiserer vi Mahabbavisionen i UK v. Patrick Mc Donald, DK/UK

12:20: Frokost + en kop kaffe/samtale

13:05: Hands on experience # 2 – Om brugbare mahabbamaterialer

 • Al Masira v. Else Wiwe, Haderslev
 • Alpha v. Karsten Bach, Karlslunde
 • Friendship First/Tro mellem venner v. Poul Martin Nielsen, Kvaglund
 • Videoprojekt v. Sebastian Olesen, Odense
 • Relevante materialer, litteratur m.m. v. Kristent Bogcenter, Odense.
 • www.biblebooks.dk v. Enok Sørensen, Skjern (LM)
 • Drøftelser og erfaringsudvekslinger i grupper
 • Orientering om mahabba.dk: (Hjemmeside, Facebook, støtte, flyers, brochurer, turen til England, Årsmødet 2021 m. Timo Keskitalo, Finland)

14:10: Hands on experience # 3 – Om muslimer, der møder Jesus

 • Mød ægteparret Omid og Sara – missionsivrige konvertitter
 • Mød Afarin – en ung iransk kvinde, har deltaget i Al Massira
 • Mød Shaza – (nu Sara) fra Syrien: Fra muslim til kristen
 • Mød Rush – fra mahabba.dk/odense

14:50: Kaffe

15:20: Lovsang v. Anna Lisbeth Sonne, Herning og Asylkoret fra Kærshovedgård
Afslutning v. Poul Martin Nielsen, Kvaglund og bøn i grupper

16:00: Tak for i dag

Billeder fra dagen