Der er allerede mange ligesindede kristne, som mødes for at bede for muslimer.

Grupper mødes typisk en gang om ugen, men kører også mange forskellige kurser, sociale aktiviteter og projekter, afhængigt af lokationen.

Meld dig gerne ind i Facebookgruppen for Mahabba: https://www.facebook.com/groups/208263606773908/

Find en gruppe tæt på dig

Vollsmose-gruppen inviterer kristne fra hele Odense til at bede sammen med alle i Vollsmose for bydelen.

Vi mødes hos Sebastian Olesen, Birkeparken 234 1. th fra kl. 19.00 til kl. 21.00 på følgende datoer i første halvår af 2019:

  • 17. januar
  • 28. februar
  • 28. marts
  • 25. april
  • 23. maj
  • 20. juni

Når vi beder sammen for et område, kommer vi til at holde af de mennesker, der bor der. Når vi beder sammen styrkes de kristnes enhed og indbyrdes kærlighed og da styrkes kreativiteten i at nå områdets beboere med evangeliet.

Alle er velkommen til bøn for Vollsmose.

Med kærlig hilsen
Mahabba Vollsmose