Mahabba Danmark inviterede alle kristne fra kirker, missionsorganisationer og andre netværk i Danmark til inspirationsdag i Odense den 26. feb. 2022, hvor kompetente personer inspirerede til bøn for muslimer – til at omgås og dele liv med muslimer – vise kærlighed og respekt – dele Jesus med muslimer.

Billeder fra dagen

Programmet for dagen var

10:00: Kaffe og rundstykker
10:30: Velkomst, indledning og lovsang ved Asylkoret
10:50: Vidnesbyrd
11:00: Timo Keskitalo: Tema: Skam og skyld
11:40: Drøftelse af oplægget i grupper – bøn
12:30: Frokost
13:15: Timo Keskitalo: Tema: Hvordan hjælpe nye kristne på vej med oplæring, discipelskab, integration i kirkefællesskab
14:00: Oplæring, discipelskab, integration i kirkefællesskab. Eksempler på hvordan – samtale og bøn i grupper
14.30: Venskaber med muslimer: Sådan gør vi det. Eksempler og vidnesbyrd bl.a. ved Jihan Issa
15:00: Kaffe
15:30: Præsentation af forskelligt brugbart materiale
16:00: Vidnesbyrd
16:30: Lovsang, afslutning og bøn
17:00: Tak for i dag
Sandwich to-go

Inspirationsdagens hovedtaler var: Timo Keskitalo, Finland

Timo Keskitalo

Timo Keskitalo er præst og leder en etnisk afghansk menighed med 40 nye kristne. Mange muslimer i Finland ønsker at høre evangeliet, og Timo er optaget af, at de der konverterer har brug for menigheder, hvor de kan modtage undervisning i kristendommen. Der er brug for kristne, som kan bede for og med dem, som kan dele tro og liv med dem.

Timo arbejder meget med discipelskab. Han er med i Al Massiras internationale styregruppe og er national leder for Al Massira Finland.

Citat af Timo: ”Omsorg for sin muslimske nabo er et godt fundament, til at finde måder at udjævne vejen på”.