Mahabba Danmark inviterer alle kristne fra kirker, missionsorganisationer og andre netværk i Danmark til inspirationsdag i Odense den 26. feb. 2022, hvor kompetente personer vil inspirere til bøn for muslimer – til at omgås og dele liv med muslimer – vise kærlighed og respekt – dele Jesus med muslimer.

På dagen vil du møde Timo Keskitalo fra Finland, konvertitter, se relevant inspirationsmateriale til arbejdet for at møde og nå muslimer, få tips til at oprette lokale bedefællesskaber, netværk på tværs af landsdelene mm.

Inspirationsdagens hovedtaler: Timo Keskitalo, Finland

Timo Keskitalo

Timo Keskitalo er præst og leder en etnisk afghansk menighed med 40 nye kristne. Mange muslimer i Finland ønsker at høre evangeliet, og Timo er optaget af, at de der konverterer har brug for menigheder, hvor de kan modtage undervisning i kristendommen. Der er brug for kristne, som kan bede for og med dem, som kan dele tro og liv med dem.

Timo arbejder meget med discipelskab. Han er med i Al Massiras internationale styregruppe og er national leder for Al Massira Finland.

Citat af Timo: ”Omsorg for sin muslimske nabo er et godt fundament, til at finde måder at udjævne vejen på”.

Timo Keskitalo har to undervisningssektioner:

Skam og skyld – kernepunkter i Islam

Hvordan hjælpe nye kristne på vej – oplæring, discipelskab, og integration i kirkefællesskab

Praktiske forhold

Sted: Bykirken, Østergade 57-59, 5000 Odense C

Pris: 300 kr. (50% rabat til studerende). Gratis for ikke-danske statsborgere. (Morgenmad, frokost, kaffe og sandwich er inkluderet)

Tilmelding og betaling senest 10. feb. 2022 på konto nr 9570 13121230 eller MobilePay 977754 og skriv ”Mahabba + navn” – eller skriv/ring til: poul.kirk@bykirken.dk, tlf: 2441 5125.

Program for dagen

10:00: Kaffe og rundstykker
10:30: Velkomst, indledning og lovsang ved Asylkoret
10:50: Vidnesbyrd
11:00: Timo Keskitalo: Tema: Skam og skyld
11:40: Drøftelse af oplægget i grupper – bøn
12:30: Frokost
13:15: Timo Keskitalo: Tema: Hvordan hjælpe nye kristne på vej med oplæring, discipelskab, integration i kirkefællesskab
14:00: Oplæring, discipelskab, integration i kirkefællesskab. Eksempler på hvordan – samtale og bøn i grupper
14.30: Venskaber med muslimer: Sådan gør vi det. Eksempler og vidnesbyrd bl.a. ved Jihan Issa
15:00: Kaffe
15:30: Præsentation af forskelligt brugbart materiale
16:00: Vidnesbyrd
16:30: Lovsang, afslutning og bøn
17:00: Tak for i dag
Sandwich to-go

Jihan Issa vil dele eksempler og vidnesbyrd
Interessante bøger og materialer vil blive præsenteret

MAHABBA inspirerer til fællesskaber, hvor kaldet til mission blandt muslimer er det bærende. MAHABBA opmuntrer til at oprette lokalgrupper, der danner rammen om regelmæssig bøn for muslimer og til at arrangere fællesskaber der fremmer forståelsen mellem muslimer og kristne.

MAHABBA er arabisk og betyder kærlighed
MAHABBA er navnet på et internationalt netværk, nu også i Danmark
MAHABBA ønsker at nå ud til de ca. 250.000 muslimer i Danmark