Omtale af stævnets hovedtaler Timo Keskitalo, Finland

Timo KeskitaloPastor Timo Keskitalo startede Patmos Mission Foundation, som er en tværnational evangelisk kristen missionsorganisation, og han er leder for en etnisk afghansk menighed med 40 medlemmer – alle nye kristne – og han arbejder særligt med discipelskab.

Han er ligeledes national leder for Al Massira Finland, og med i styregruppen for Al Massira International, og har tidligere fungeret som seniorpastor i Helsinki International Congregation som generalsekretær for studenter- og skolemission.

Der er mange muslimer i Finland, der ønsker at høre evangeliet, og Timo arbejder særligt med de behov konvertitter med muslimsk baggrund har for at kende Jesus bedre, og han samarbejder i den henseende med de menigheder og organisationer, der også arbejder med kristen mission blandt muslimer.

Timo arbejder for at de, der er konverteret fra islam til kristendommen, kan og vil finde menigheder, hvor de kan møde og modtage undervisning i kristendommen, og at enhver kristen kan være med til at bane vejen for asylansøgere på forskellige måder ved bl. a. at bede for og med en muslim og dele hverdags bekymringer med han/hende.

”Omsorg for sin muslimske nabo er et godt fundament, til at finde måder at udjævne vejen på”, siger Keskitalo

Timo Keskitalo har to undervisningssektioner:

Skam og skyld – kernepunkter i Islam

Hvordan hjælpe nye kristne på vej – oplæring, discipelskab, integration i kirkefællesskab (f-eks. Join The Family og Come Follow Me)

Foreløbigt program

(Endeligt program opdateres i god tid inden årsmødet)

10:00 Kaffe og rundstykker
10:30 Velkomst og indledning
Lovsang
10:50 Vidnesbyrd
11:00 Timo Keskitalo: Tema: Skam og skyld
11:40 Drøftelse af oplægget i grupper – bøn
12:30 Frokost
13:15 Timo Keskitalo: Tema: Hvordan hjælpe nye kristne på vej – oplæring, discipelskab, integration i kirkefællesskab
14:00 Oplæring, discipelskab, integration i kirkefællesskab eksempler på hvordan (samtale og bøn i grupper)
14.30 Venskaber med muslimer: Sådan gør vi det – eksempler m vidnesbyrd
15:00 Kaffe
15,30 Præsentation af forskelligt brugbart materiale
16:00 Vidnesbyrd
16:30 Lovsang, afslutning og bøn
17:00 Tak for i dag
Sandwich to-go

Materialehjørne

Biblebooks.dk – Enok Sørensen – Elam – Kristen bogcenter Odense – Dansk Balkan Mission v. Knud Skov – Venskab Først materialerne

Praktiske forhold

Sted: Bykirken, Østergade 57-59, 5000 Odense C

Pris: 300 kr. (50% rabat til studerende). Gratis for ikke-danske statsborgere. (Morgenmad, frokost og kaffe og sandwich er inkluderet)

Tilmelding og betaling senest 10. feb. 2022 på konto nr 9570 13121230 eller MobilePay 977754 og skriv ”Mahabba + navn” – eller skriv/ring til: poul.kirk@bykirken.dk, tlf: 2441 5125.