Lørdag den 29. februar 2020 kl. 10-16

Mahabba Danmark inviterer alle kristne fra kirker, missionsorganisationer og andre netværk i Danmark til Odense den 29. februar 2020 til inspirationsdag og årsmøde, hvor en palet af kompetente personer vil inspirere os til at:

 • bede for muslimer
 • omgås og dele liv med muslimer og demonstrere kærlighed og respekt
 • dele Jesus med muslimer

På dagen kan du møde: Grundlæggerne af Mahabba England, konvertitter, relevante inspirationsmaterialer til arbejdet for at møde og nå muslimer, tips til at oprette lokale bedefællesskaber, oprette netværker på tværs af landsdelene mm.

Program for dagen

10:00: Kaffe og rundstykker

10:30: Velkomst og indledning v. Poul Kirk, Odense

Lovsang v. Anna Lisbeth Sonne, Herning og Asylkoret fra Kærshovedgård

11:00: Herre, lær os at bede – om bønnens hemmelighed og kraft v. Gordon Hickson, UK (tolket)

11:40: Hands on experience #1 – om Mahabba i UK og DK
Baggrunden for Mahabba UK v. Gordon Hickson (tolket)
Sådan praktiserer vi Mahabbavisionen i UK v. Patrick Mc Donald, DK/UK

12:20: Frokost + en kop kaffe/samtale

13:05: Hands on experience # 2 – Om brugbare mahabbamaterialer

 • Al Masira v. Else Wiwe, Haderslev
 • Alpha v. Karsten Bach, Karlslunde
 • Friendship First/Tro mellem venner v. Poul Martin Nielsen, Kvaglund
 • Videoprojekt v. Sebastian Olesen, Odense
 • Relevante materialer, litteratur m.m. v. Kristent Bogcenter, Odense.
 • www.biblebooks.dk v. Enok Sørensen, Skjern (LM)
 • Drøftelser og erfaringsudvekslinger i grupper
 • Orientering om mahabba.dk: (Hjemmeside, Facebook, støtte, flyers, brochurer, turen til England, Årsmødet 2021 m. Timo Keskitalo, Finland)

14:10: Hands on experience # 3 – Om muslimer, der møder Jesus

 • Mød ægteparret Omid og Sara – missionsivrige konvertitter
 • Mød Afarin – en ung iransk kvinde, har deltaget i Al Massira
 • Mød Shaza – (nu Sara) fra Syrien: Fra muslim til kristen
 • Mød Rush – fra mahabba.dk/odense

14:50: Kaffe

15:20: Lovsang v. Anna Lisbeth Sonne, Herning og Asylkoret fra Kærshovedgård
Afslutning v. Poul Martin Nielsen, Kvaglund og bøn i grupper

16:00: Tak for i dag

Hent PR til årsmødet

Download programmet og løbesedlen og brug dem frit til at venner, organisationer mm.

Filerne kan printes og skaleres til A3, A4 eller A5 alt efter behov.

Praktisk information

Sted: Bykirken, Østergade 57-59, 5000 Odense C

Pris: 200 kr. (50% rabat til studerende).
Gratis for ikke-danske statsborgere. (Morgenmad, frokost og kaffe er inkluderet)

Tilmelding og betaling: Senest 15. feb. 2020 på MobilePay 630430 – skriv ”Mahabba + navn” – eller skriv/ring til: poul.kirk@bykirken.dk, tlf: 2441 5125.

Materialehjørne
Kristent Bogcenter, www.biblebooks.dk, Dansk Balkanmission, Mahabbamaterialer, Dansk Europamission.