Kontaktperson:

Niels Peder Nielsen
Præst ved Silkeborg Oasekirke
Grundtvigsvej 5, 8600 Silkeborg
Tlf.: +45 21 76 93 97
E-mail: nielspedernielsen@mail.dk

Visionen

Visionen bag Mahabba.dk/Silkeborg er at få kristne fra forskellige kirker, trossamfund og missionsforeninger i Silkeborg og omegn til at mødes regelmæssigt til bøn for muslimerne og i dette forum lade Gud vække kreative tanker og visioner til at nå muslimerne med evangeliet og elske muslimerne til tro på Jesus.

Formål

Mahabba.dk/Silkeborgs formål:

  • At oprette en bedende lokalgruppe med støtte fra lokale kirkeledere på tværs af kirkeskel og at samles til bøn for muslimer, fremme kærligheden og forståelsen for islam og dens kultur.
  • At udruste kristne til at dele deres tro på Jesus med muslimer og opbygge venskaber og leve et liv, der demonstrerer kærlighed, respekt og nåde over for muslimer.
  • At vejlede og oplære nye troende med muslimsk baggrund og udruste dem til at dele deres tro med andre muslimer.

Mahabba.dk/Silkeborg er ikke et menighedsplantningsprojekt med tanke på etableringen af en lokal kirke for muslimer, men at muslimer og konvertitter integreres i de lokale kirker eller missionsforeninger, der er med i bedefællesskabet.