Så er Mahabba.dk/Silkeborg i gang med at opbygge et fælles bedenetværk og kontaktpersonen er: Niels Peder Nielsen, hjælpepræst ved Silkeborg Oasekirke, Grundtvigsvej 5, 8600 Silkeborg Tlf.: +45 21 76 93 97. Mail: nielspedernielsen@mail.dk eller nielspedernielsen45@gmail.com
Arbejde påbegyndes pr. 1. maj 2019, og henvend dig til ham, hvis du gerne vil være med.

Mahabba.dk/Silkeborg erkender smerten over det skred i synet på vores muslimske medborgere, der er sket i frygtens og afmagtens navn de seneste år i Danmark, og hvor tonen er blevet alt for skinger – og at frygten driver os – som enkeltpersoner og samfund – til udtalelser og formuleringer, som vi som aldrig troede kunne blive bredt accepterede.
Men vi er også ligeså ærlige omkring, at der i Islam findes mørke åndelige kræfter, og at vi som som kristne kan manøvrere i et sådant åndeligt landskab uden at træde på muslimerne ved at lade Gud ved sin Ånd virke gennem vores bønner fra et fælleskirkeligt bedefællesskab.

Visionen bag Mahabba.dk/Silkeborg er at få kristne fra forskellige kirker, trossamfund og missionsforeninger i Silkeborg og omegn til at mødes regelmæssigt til bøn for muslimerne og i dette forum lade Gud vække kreative tanker og visioner til at nå muslimerne med evangeliet og elske muslimerne til tro på Jesus.

Mahabba.dk/Silkeborgs formål:
– At oprette en bedende lokalgruppe med støtte fra lokale kirkeledere på tværs af kirkeskel og at samles til bøn for muslimer, fremme kærligheden og forståelsen for islam og dens kultur.
– At udruste kristne til at dele deres tro på Jesus med muslimer og opbygge venskaber og leve et liv, der demonstrerer kærlighed, respekt og nåde over for muslimer.
– At vejlede og oplære nye troende med muslimsk baggrund og udruste dem til at dele deres tro med andre muslimer.

Mahabba.dk/Silkeborg er ikke et menighedsplantningsprojekt med tanke på etableringen af en lokal ”missionskirke” for muslimer, men at muslimer og konvertitter integreres i de lokale kirker eller missionsforeninger, der er med i bedefællesskabet.

Vel mødt. Niels Peder Nielsen