Kontaktperson:

Niels Peder Nielsen
Præst ved Silkeborg Oasekirke
Grundtvigsvej 5, 8600 Silkeborg
Tlf.: +45 21 76 93 97
E-mail: nielspedernielsen@mail.dk

Visionen

Visionen bag Mahabba.dk/Silkeborg er at få kristne fra forskellige kirker, trossamfund og missionsforeninger i Silkeborg og omegn til at mødes regelmæssigt til bøn for muslimerne og i dette forum lade Gud vække kreative tanker og visioner til at nå muslimerne med evangeliet og elske muslimerne til tro på Jesus.

Formål

Mahabba.dk/Silkeborgs formål:

  • At oprette en bedende lokalgruppe med støtte fra lokale kirkeledere på tværs af kirkeskel og at samles til bøn for muslimer, fremme kærligheden og forståelsen for islam og dens kultur.
  • At udruste kristne til at dele deres tro på Jesus med muslimer og opbygge venskaber og leve et liv, der demonstrerer kærlighed, respekt og nåde over for muslimer.
  • At vejlede og oplære nye troende med muslimsk baggrund og udruste dem til at dele deres tro med andre muslimer.

Mahabba.dk/Silkeborg er ikke et menighedsplantningsprojekt med tanke på etableringen af en lokal kirke for muslimer, men at muslimer og konvertitter integreres i de lokale kirker eller missionsforeninger, der er med i bedefællesskabet.

Plan for Mahabba bedegruppe forår 2024

Alle Mahabba bedemøder er fra klokken 16 til 17, og Mahabba bedemøder er hver anden uge om tirsdagen i lige uger, enten online eller fysisk. Når det er online tilsendes link

Når det er fysiske bedemøder er det hos:
Inger Elisabeth og Poul Martin Kejlstrupvej 66, 8600 Silkeborg, tlf. 52404087

Planen 2024
Tirsdag den 23 januar på Kejlstrupvej 66,
Tirsdag den 6 februar on line
Tirsdag den 20 februar
Lørdag den 2 marts inspirations dag i Odense.
Tirsdag den 5 marts on line
Tirsdag den 19 marts
Tirsdag den 2 april on line
Tirsdag den 16 april
Tirsdag den 30 april on line
Tirsdag den 14 maj
Tirsdag den 28 maj on line
Tirsdag den 11 juni
Sommerferie.
Nye tidspunkter kommer for efteråret i august 2024.