Forståelsespapir vedr. Mahabba.UK/DK. v. Niels Peder Nielsen (medlem af styregruppen for mahabba.dk)

Mahabbas forhistorie

Mahabbahistorien begyndte i Oxford, England i 2005.

Et par venner begyndte at mødes hver uge for at bede om Guds velsignelse over muslimske mennesker i deres by.

Gud gav dem en vision for, hvordan almindelige kristne i lokale kirker kunne påvirke livet for almindelige muslimske mennesker omkring dem.

Lokale kirkeledere bekræftede denne vision, og Mahabba Oxford blev født som et netværk af kristne, der ville dele Guds kærlighed med muslimer, inklusive den største kærlighedsgave, Jesus selv.

Ordet ‘mahabba’ betyder ‘kærlighed’ på arabisk.

Bøn førte til handling, da netværksmedlemmer begyndte at række ud til deres muslimske venner, naboer og kolleger dag for dag i deres multikulturelle by.

De udviklede praktiske, tilgængelige træningsværktøjer (feks. et ”Friendship First” kursus) for at udruste kristne til at dele deres tro uden frygt og på en måde, som muslimer kan forstå.

Da nogle muslimer begyndte at vende sig til Kristus, voksede behovet for at hjælpe dem til at vokse i troen på Jesus, og for at lokale kirker bød dem velkomne.

Et fællesskab af troende med muslimsk baggrund voksede også frem.

I årenes løb er Mahabba vokset fra at være et lokalt fænomen i Oxford (UK), til at blive et lokalt, nationalt og internationalt relationelt netværk.

Mahabba er ikke en organisation eller et agentur, og har heller ikke projekter som sådan.

Det er snarere et netværk af mennesker, der ønsker at opmuntre, hjælpe og ressource Kristi kirke til at opbygge broer af kærlighed med muslimske samfund omkring dem, og hvor de klart og følsomt forklarer Jesus for dem.

Mahabba internationalt

Mahabba er officielt registreret som ‘Mahabba Network International MNI’ med en vision om at se bøn og handling spredt ud over UK.

Der er stor interesse for Mahabba i Europa, og her er et øjebliksbillede:

Mahabba er nu etableret i tre europæiske lande:, Belgien, Danmark og England, og der er interesse i ni andre lande, bl. a. Norge.

Ud over de europæiske forbindelser er der internationale kontakter til Korea, Indien og Australien med henblik på lancering af Mahabba-grupper i disse lande.

En kort guide til Mahabba er nu blevet oversat til fransk, norsk, dansk og en østrigsk/tysk er under udvikling (2020).

Desuden er der personlige forbindelser med mindst 50 kirkeledere, bedenetværk i USA, Canada, Sydafrika og Australien.

Trosgrundlag

Mahabba respekterer både kristne og muslimers ret til frit at udbrede deres tro gennem kærlig og fredelig interaktion.

Der hentes inspiration fra ”Christian-Muslim Forum”’s etiske retningslinjer for det ’at vidne’, vise forståelse” og ’tale sandhed’. Se f.eks.: https://www.cte.org.uk/Groups/234891/Home/Resources/Evangelisation/Papers_and_Articles/10_Ethical_guidelines/10_Ethical_guidelines.aspx

Mahabba er tilknyttet “Global Connections via CRIB (Christian Responses to Islam in Britain)”, som
er et netværk for evangeliske kristne, der er involveret i alle aspekter af engagement i forhold til muslimer og islam i Storbritannien. Se https://www.globalconnections.org.uk/forums/crib

Mahabba er i UK medlem af Evangelisk Alliance, og har trosbasis tilfælles, og vedkender sig det økumeniske bekendelsesfællesskab, som kommer til udtryk i Lausannepagten fra 1974.
Mahabba kan fuldt og helt tilslutte sig formuleringerne, som de kommer til udtryk i dokumentet fra 1974, som i hovedtræk formulerer det sådan:

 • Vi tror, at evangeliet er Guds gode nyheder til hele verden, og vi er besluttede på ved hans nåde at adlyde Kristi befaling om at forkynde det for hele menneskeheden og at gøre mennesker af alle folkeslag til hans disciple.
 • Vi bekender med skam, at vi ofte har fornægtet vort kald og svigtet i vor opgave ved at skikke os lige med denne verden eller ved at trække os tilbage fra den.
 • Vi ønsker i Helligåndens kraft på ny at indvi os til den opgave: at gøre denne skat kendt.
 • Vi bekræfter den guddommelige inspiration, sandhed og autoritet i både Det gamle Testamentes og Det nye Testamentes skrifter i deres helhed, som det eneste skrevne Guds ord, uden fejl i alt, hvad det siger, og som den eneste ufejlbarlige rette snor for tro og liv.
 • Vi bekræfter også Guds ords kraft til at udføre hans frelsesvilje. Bibelens budskab er rettet til hele menneskeheden. For Guds åbenbaring i Skriften og i Kristus er uforanderlig. Gennem den taler Helligånden endnu i dag. Inden for alle kulturer oplyser han Guds folks sind til på ny at erkende dens sandhed gennem deres egne øjne, og således afslører han stadig mere af Guds altomfattende visdom for hele kirken.
 • Vi bekræfter, at der kun er én frelser og kun ét evangelium, selv om der er store forskelle i måden at forkynde det på.
 • Vi anerkender, at alle mennesker har et vist kendskab til Gud gennem hans almindelige åbenbaring i naturen…. Vi afviser også …. enhver form for religionsblanderi og dialog, som indebærer, at Kristus taler lige stærkt gennem alle religioner og ideologier.
 • Jesus Kristus, som er det eneste Gud-menneske og som gav sig selv som den eneste løsesum for syndere, er den eneste mellemmand mellem Gud og mennesker. Der er ikke givet noget andet navn, ved hvilket vi kan blive frelst.

Se hele Lausannepagten her: http://www.evangeliskalliance.dk/wp-content/uploads/2017/08/lausannepagten.pdf

Hvad Mahabba ikke er

Mahabba er ikke et fælles menighedsplantningsprojekt med tanke på en ”hybrid-kirke” i et ghettoområde eller et andet boligområde.

Konvertitter ønskes integreret i de lokale kirker eller missionsforeninger, der er med i bedefællesskabet.

Hvorfor er der behov for Mahabba?

I løbet af de sidste 30 år er muslimer migreret rundt i verden, og de lokale muslimske samfund vokser.

På nuværende tidspunkt er der omkring 1.800 moskeer i England og 2,7 millioner muslimer i UK, og i 2020 forventes der at være 5,5 millioner.

I USA forventes den muslimske befolkning at være mere end fordoblet i de næste 20 år, fra næsten 2,6 millioner i 2010 til ca. 6,2 millioner i 2030, og tegne sig for 1,7% af befolkningen.

Dette skønnes at være et større antal end noget europæisk land (bortset fra Rusland og Frankrig).

I Danmark lever der ca 250.000 muslimer, og i hele Europa forventes den muslimske befolkning at overstige 58 millioner inden 2030, hvilket udgør 8% af befolkningen.

De fleste vil fortsat leve i Østeuropa, men nogle af de største stigninger forventes at forekomme i Frankrig, Italien og Tyskland.

På samme tid føler mange (lokale) mennesker sig fremmedgjorte i forhold til muslimerne omkring dem, og er enten bange for at provokere dem, eller er endda vrede over den voksende ’islamisering’ i deres byer.

Imidlertid er det tid til at se fakta i øjnene og ikke skabe frygt.

Der er en bemærkelsesværdig mulighed for kristne over hele kloden til at erkende, at Gud har bragt mange muslimer til vores lande, muslimer, der seriøst ønsker at lære Gud at kende, eller er desperate efter at opleve en følelse af at høre til i fremmede lande og finde et formål med deres liv.

Gennem vedvarende ugentlig bøn fra tusinder af almindelige kristne og lokale kirkeledere i enhed, inspireret af materialer og ressourcer, er Mahabba et positivt og levedygtigt alternativ til aktuelle reaktioner som frygt, apati eller endda vold pga. uvidenhed.

(Etiske) retningslinjer, der gælder for enhver Mahabba-lokalgruppe

Gordon Hickson beskriver Vestens udfordring med Islam og Islamismen som stenen i en østers.

”En smerte – som kan forvandles til en perle”, og man har formuleret 9 punkter, som kan støtte denne proces, og derfor bør enhver Mahabba-lokalgruppe overholde de ”Etiske retningslinjer for kristne og muslimske vidner i Storbritannien” som en af måderne at demonstrere kærlighed, respekt og nåde over for muslimer, og det er bl. a. at give agt på følgende:

 1. Vær tro mod Guds nåde og sandhed – hele sandheden
  Vi forsøger at forholde os til muslimer på grundlag af de grundlæggende overbevisninger om kristen tro, ikke ved at skjule eller formindske dem.
  At forholde sig til muslimer med respekt, forståelse og kærlighed inkluderer at formidle klare vidnesbyrd om essentielle sandheder i evangeliet, at Jesus er Herren.
  Tilgivelse, frelse og evigt liv er gratis gaver af Guds nåde, og som er tilgængelig for enhver person gennem omvendelse og tro på Jesu død og opstandelse.
  Vi søger at adlyde hele Guds vilje med dens konsekvenser for alle dele af vores liv i denne verden (Matt 22:37,39; 28:20; Mika 6:8).
 2. Vær Jesus-centreret i vores interaktion
  Vores fokus er Jesus, fordi han er essensen af evangeliet. (1 Kor 2:2).
  Vi bekræfter en Jesus-centreret tilgang til muslimer, fordi den fremhæver evangeliets skat.
  Det forveksler ikke de gode nyheder med ”kristendom”, patriotisme eller vores civilisation.
  Jesus er vores model, og vi søger at legemliggøre hans liv i alt, hvad vi siger og gør.
 3. Vær sandfærdig og nådig i ord og vidnesbyrd
  Vi søger at være nøjagtige, når vi taler om muslimer og deres tro.
  Underdrivelse, overdrivelse og ord, der er taget ud af sin kontekst, bør ikke findes blandt Jesu tilhængere (Matt 12:36, Ex 20:16, Matt 7:12, Matt 22:39).
  Vi bekræfter, at det at forkynde de gode nyheder har en højere prioritet end at forsvare vores kultur.
 4. Vær kloge i ord og vidnesbyrd
  Guds ord opfordrer os til at dele vores tro klogt. ”Fyld jer selv med visdom overfor dem udenfor, og – benyt muligheden” (Kol 4: 5, Jak 3: 17-18).
  Vi skal omfavne det, der er upartisk og oprigtigt, hverken overdrive vitale sandheder eller kun fortælle den ene side af en historie.
 5. Vær respektfuld og troværdig i vidnesbyrdet
  I fredens bånd fokuseres der på respektfuld tale, så vores vidnesbyrd giver en positiv præsentation af evangeliet.
  Det angriber ikke den anden eller undgår at præsentere sandheden. (1. Peter 3:15).
  Talrige bibelske eksempler (dvs. Apg. 4:31; 9:27-28; 13:46; 14: 3; 17:30-31; 19:8) inviterer os til at efterligne tidligere troendes frimodighed til at dele de gode nyheder.
  I lydighed mod Skriften søger vi at være både respektfulde og modige i vores vidnesbyrd.
 6. Vær forsigtig i en Google-ized verden
  Tidligere, når ledere i et religiøst samfund talte, blev det kun hørt af deres egen sammenhæng.
  Men i dag ”kastes” vores ord rundt om i verden af mangfoldige medier.
  Når vi prøver at forklare, hvem vi er, hvad vi tror, hvad vi gør, og hvorfor vi gør det, kan vores ord nå ud over vores primære publikum. Det skal vi være helt tydelige omkring.
  Efter at have sagt noget kontroversielt skal en leder kunne, eller i det mindste forsøge, at afklare sit udsagn, og se i øjnene, at en skade allerede er sket. Forsigtighed er derfor påkrævet. (Ord 17:27).
 7. Vær vedholdende i vores opfordring til religiøs frihed
  Vi bekræfter retten til religionsfrihed for enhver person og samfund.
  Vi forsvarer muslimers ret til at udtrykke deres holdning overfor kristne, og kristne den samme ret til at udtrykke deres holdninger og tro overfor muslimer.
  Desuden bekræfter vi muslimers og kristne ret til at ændre religiøs tro, praksis og/eller tilknytning i henhold til deres samvittighed (2 Kor 4:2).
  Vi er således imod alle former for religiøs forfølgelse over for muslimer, kristne eller enhver anden.
 8. Vær fredelig og kompromisløs i dialogen
  Dialog mellem muslimer og kristne giver os muligheder for at forstå muslimer, opbygge relationer, deltage i fredsskabelse og dele vores tro.
  Vi forsøger at dele evangeliet respektfuldt og frimodigt uden kompromis – som Paulus i øvrigt også selv praktiserede overfor sine tilhørere – (ordet her er det græske ord dialegomai (dialog) Ap.G 17:2,17).
 9. Vær kærlig mod alle
  Verdens muslimer er vores ”næste”, og Jesus brugte selv udtrykket (Luk 10:29-37).
  Guds befaling til sit folk står fast til enhver tid: ”Elsk din næste som dig selv” (Lev 19:18; Luk 10:27b).
  Både fredsskabere og dem, der elsker deres fjender, beskrives som ”sønner (eller døtre) af Gud” (Matt 5:9, 44; Luk 6:35). De kaldes Guds børn, fordi de handler som deres Fader – Fredens Gud (Fil 4:9; 1 Thess 5:23).
  At reagere overfor sine fjender med selvopofrende kærlighed demonstrerer evangeliet (Rom 5:10; jf. Kol 1:21).
  Vi har fået overdraget ”forsoningstjenesten” (2. Kor. 5:18,19) – at ”gøre alle nationer til disciple” er ikke blevet ophævet, og heller ikke kaldet til at demonstrere offervillighed og kærlighed og derved arbejde mod ufred og for fred, og der er intet separat evangelium for krigstid og fredstid.
  Budskabet om Guds kærlighed i Kristus er til alle tider, steder og folk.

Vi bekræfter disse ni bibelske retningslinjer, der er præsenteret her for alle Kristi tilhængere, for at vi kan forblive tro mod ham og blive mere frugtbare i vores forhold til muslimer.

Hvorfor tiltrækkes mange muslimer i dag af kristendommen

Dr. Duane Alexander Miller (der har en kandidatgrad i teologi) beskriver i sin ph.d om hvor mange konverterer fra islam til kristendom. Han hævder følgende hovedårsager:

 1. Bibelen.
  Vi glemmer ofte, hvor overbevisende Jesu lære og lignelser er.
  Han var, blandt mange andre tydelige evner, en yderst talentfuld lærer, og hans lignelser og kloge ord har evnen til at indprente sig til en persons sind, selv efter kun at have hørt det en gang.
  Hans indsigt i menneskets natur, samfund, venlighed, kærlighed, tilgivelse og Guds magt – for ikke at nævne de mange mirakler, han gjorde – er overbevisende for et stort antal muslimer.
 2. Drømme og mirakler.
  De sker, og folk her i vesten vil “bestride” eller “finde ud af, hvordan det blev gjort”, men et mirakel er fra Gud – så simpelt er det.
  Ofte – i drømme eller direkte – ser muslimer Jesus, men det medfører ikke altid konvertering.
  Dog åbner det ofte en ”forespørgselsvej”, som undertiden fører til konvertering.
 3. Velgørenhed.
  “De vil kende, at vi er kristne på grund af vores kærlighed”.
  En flygtning fra et arabisk land modtog hjælp fra nogle kristne, og han sagde: “Vi kommer her og vi modtager intet fra muslimerne – de kristne er de eneste, der tager sig af os. Jeg ved intet om din religion, men jeg vil blive en kristen.”
 4. Kristent fællesskab.
  Når muslimer ser på kristne, opdager de ofte, at vi er et ejendommeligt folk, at der er noget særligt ved os: feks. fællesskab, samtale og venskab.
 5. Guds ubetingede kærlighed.
  Der er et vers i Koranen om, at de, der elsker Allah, vil Allah elske.
  Men det viser sig, at dette vers faktisk er en trussel mod en muslim, der ikke vil engagere sig i jihad (hellig krig) – og hvis de ikke gør det, vil Allah finde nogle andre/bedre.
  Så det er i Islam lidt svært at finde billedet af en Allah, der elsker alle og ubetinget.
  I kristendommen er det helt anderledes. Her er Guds kærlighed i Kristus ubetinget og rettet mod hver enkelt person, og det er en attraktiv undervisning for mange muslimer, der er bekymrede over guddommens (Allahs) handling over for dem.

Mahabba har et kald til bøn og lokalgruppedannelse

Vi ser Mahabba-konceptet som en enestående mulighed for et økumenisk fællesskab i vores fælles kald til mission blandt de næsten 300.000 muslimer i Danmark.

Gordon Hickson´s og Patricks McDonald’s vision for Mahabba UK (og også DK) er at få kristne fra forskellige kirker, trossamfund og missionsforeninger til at mødes til bøn for muslimerne og i dette forum lade Gud vække kreative tanker og visioner til at nå muslimerne med evangeliet og elske muslimerne til tro på Jesus.

Download indholdet som PDF eller Word-fil

Mahabba har en fælles forpligtelse

Mahabba UK/DK er et netværk bygget på bøn og relationer, som vokser på forskellige måder og på forskellige steder.

Mahabba er meget fleksibel, men hvis en lokal bønnegruppe ønsker at betragte sig som en del af det samlede Mahabba-netværk eller bruge Mahabba-navnet, skal det entusiastisk og med integritet dele visionen og værdierne, som udgør det grundlæggende DNA af Mahabba-netværket, som er:

Mahabbas lokale kerneværdier

Vi tror, at kirkeledere er de bedste folk til at motivere deres menigheder til at nå muslimer.

De, der gør det, behøver ikke nødvendigvis selv at være eksperter på islam, og derfor er det klogt, at enhver Mahabba-lokalgruppe involverer kirkeledere så meget som muligt i ledelsen for at fremme fællesskab, accept og ansvarlighed i den lokale Mahabba-gruppe.

Når det er sagt, så viser erfaringerne også, at det er meget vigtigt, at finde en tillidvækkende lokal netværks primusmotor, som bliver tovholder for gruppen og samtidig er kontaktperson til det samlede nationale arbejde.

Valget af en sådan lokal leder er en vigtig brik for at Mahabba kan lykkes og blive en succes.

Mahabba er et bedefællesskab for kristne fra forskellige kirker og fællesskaber

Bed derfor ud fra motivationen – Guds kærlighed til muslimer

Bed om, at flere må få øjnene op for missionen blandt muslimer.

Bed for arbejdet blandt muslimer i det lokale område.

Bed både nationale og internationale bønner for Islam, og vi ser for os lokalgrupper, der har fokus på:

Mahabbas (lokale) vision

Mahabba’s vision er at se almindelige kristne engageret i almindelige muslimer under ledelse og initiativ fra lokale kirker, og det er en vision, som ethvert Mahabba-initiativ vedtager og som det arbejder proaktivt for, og det er:

 1. Vedvarende bøn.
  Mahabba blev født i bøn, så vi ser bøn som brændstof til den fortsatte udvikling af denne vision
 2. Kærlighed til muslimer.
  Ordet ‘mahabba’ betyder ‘kærlighed’ på arabisk, og vi går ind for at leve et liv med kærlighed og venlighed over for muslimer. Husk vores største kærlighedsgave er Jesus selv
 3. Mobilisering af alm. ”hverdags” kristne.
  Historisk set har engagement med muslimer været forbeholdt ‘specialister’, men i Mahabba-grupper er ”specialister” imidlertid nu de vigtigste trænere, der ressourcer og støtter alm kristne.
 4. Arbejder for styrkelse af enhed blandt kirkeledere.
  Vi tror, at kirkeledere er de bedste mennesker til at motivere deres menigheder til at nå muslimer;
 5. Vækst af troende.
  Vi sigter mod at mentorere nye troende fra alle baggrunde og disciplinere dem til at blive katalysatorer, som deler deres tro og formerer sig med i dynamiske lokale tjenester

Mahabbanetværksforpligtelser

At være med i Mahabba-netværket involverer, at man holder kontakt, samarbejder med og leverer information som er relevant i forhold til Mahabba nationalt, og internationalt.

At være proaktiv i at gribe muligheder for at dele med, tage ved lære af, opmuntre og mødes ansigt med andre involverede Mahabba-grupper.

Støtte muligheder, som opstår og gavner det samlede behov i Mahabba-netværket.

Starttips for en Mahabba gruppe

En lokalgruppe kan typisk …

Organisere regelmæssig bøn for muslimske samfund i byen.

Opmuntre eksisterende bedetjenester i lokale kirker.

Køre kurser for at udruste medlemmer af mange forskellige kirker til at nå ud til muslimer

Rådgive lokale kirker om, hvordan man kan drage omsorg for dem i muslimske samfund, der vælger at følge Jesus.

Arbejde for og sammen med muslimer, for at arrangere fælles begivenheder, der fremmer bedre forståelse mellem Islam og Kristendom.

EN MAHABBAGRUPPE SKAL VÆRE OPMÆRKSOM PÅ:

 1. Kaldet
  Kald personer enkeltvis ind i en Mahabba bedegruppe.
  Gør gruppen kendt og invitere nye mennesker til at deltage i dig
 2. Støtten
  Sørg for at få støtte fra lokale kirkeledereInviter folk fra forskellige lokale kirker til at deltage.
  Mahabba fungerer bedst som en aktivitet i den bredere sammenhæng i dit område, ikke kun din lokale kirke
 3. Byg team
  Udpeg en – eller bedre – to eller tre personer til at koordinere bedemøderne og andre aktiviteter, som senere kommer til
 4. Regelmæssighed
  Find en rytme for møderne i den lokale Mahabba bedegruppe
  (Nogle Mahabba-grupper mødes ugentligt, nogle gange hver måned. Frekvensen er op til jer, men det er godt at være vedholdende i bøn)

Udrustningsmaterialer

Der arbejdes PT i Mahabbas styregruppe med at fremstille kursusmateriale med støtte fra Dansk Europamissions givere, og det er

 1. Friendship First
  Et kursus på seks sessioner, og som gør det muligt for kristne at nærme sig deres muslimske venner med tillid.
 2. Joining the Family
  Er kursus, et initiativ til at hjælpe kirker i Vesten til at forstå, elske, udruste og lære af Kristne med muslims baggrund
 3. Come Follow Me
  Et dybtgående discipelskursus for nye troende med muslimsk baggrund. Det hjælper dem med at vokse og få en stærk identitet som Jesu efterfølgere

Medievirksomhed

Mahabba.dk har PT tre officielle medier, som man bruger:
Hjemmeside: www.mahabba.dk og www.mahabba-admin.dk
Facebookgruppe: https://www.facebook.com/groups/208263606773908/

Styregruppen for Mahabba.dk. Se dem her.