Muslimers migration

I løbet af de sidste 30 år er muslimer migreret rundt i verden, og de lokale muslimske samfund vokser. I England er der 1.800 moskeer og 2,7 millioner muslimer. I USA forventes den muslimske befolkning at blive mere end fordoblet i de næste 20 år. Alle europæiske lande har store kontingenter af muslimer i alle større byer, og det skønnes, at der i Danmark lever ca 250.000 muslimer, og i hele Europa forventes den muslimske befolkning at overstige 58 millioner inden 2030, hvilket udgør 8% af befolkningen. Mange mennesker føler sig fremmedgjorte i forhold til muslimerne omkring dem, og er enten bange for at provokere dem, eller er måske vrede over den voksende ’islamisering’ i deres byer.

Men uanset, så er der en stor mulighed for kristne til at erkende, at Gud har bragt mange muslimer til vores lande, muslimer, der seriøst ønsker at lære Gud at kende, eller er desperate efter at opleve en følelse af at høre til og finde et formål med deres liv.

Mahabba.dk

Mahabba.dk er inspireret af Mahabba.uk, der siden 2005 har arbejdet for, at kristne i lokale kirker kunne påvirke livet for almindelige muslimer omkring dem, og gennem vedvarende ugentlig bøn fra tusinder af kristne og lokale kirkeledere i enhed, inspireret af materialer og ressourcer, er Mahabba et positivt og levedygtigt alternativ til aktuelle reaktioner som frygt, apati eller endda vold pga. uvidenhed.

Ordet mahabba betyder kærlighed på arabisk, og Mahabba er vokset fra at være et lokalt fænomen i Oxford (UK), til at blive et lokalt, nationalt og internationalt netværk, og Mahabba er nu etableret i tre europæiske lande: Belgien, Danmark og England, og der er interesse i ni andre lande, også udenfor Europa.

Mahabba er ikke en organisation og har heller ikke projekter som sådan.

Det er snarere et netværk af mennesker, der ønsker at opmuntre, hjælpe og ressource Kristi kirke til at opbygge broer af kærlighed med muslimske samfund omkring dem, og hvor de klart og følsomt forklarer Jesus for dem.

Mahabba er i UK medlem af Evangelisk Alliance, og har trosbasis tilfælles, og vedkender sig det økumeniske bekendelsesfællesskab, som kommer til udtryk i Lausannepagten fra 1974, og det samme agter Mahabba.dk at være, at alle kan være klar på trosgrundlaget.

Mahabba er ikke et fælles menighedsplantningsprojekt med tanke på en ”hybrid-kirke” i et ghettoområde. Konvertitter ønskes integreret i de lokale kirker eller missionsforeninger.

Muslimer, Bibelen og de kristne

Bibelen fascinerer mange muslimer. Mest på grund af den udvidede forklaring på, hvem Isa er (Jesus i Koranen), hans kloge ord, hans indsigt i menneskets natur, samfund, venlighed, kærlighed, tilgivelse og Guds magt – for ikke at nævne de mange mirakler, han gjorde. Billedet af Guds ubetingede kærlighed i Kristus er en attraktiv undervisning for mange muslimer, der er bekymrede over guds (Allahs) handling over for dem.

Udover det får mange muslimer åbenbaringer i drømme eller direkte af Jesus, der henvender sig til dem, og som ofte fører til konvertering.

Men også kristendommens appel til velgørenhed er vigtig i den proces. En flygtning fra et arabisk land modtog hjælp fra nogle kristne, og han sagde: “Vi kommer her og vi modtager intet fra muslimerne – de kristne er de eneste, der tager sig af os. Jeg ved intet om din religion, men jeg vil blive en kristen.”

Når muslimer ser på kristne, opdager de ofte, at de kristne er et ejendommeligt folk, og at der er noget særligt ved dem: fællesskab, samtale, kærlighed og venskab.

Muligheder

Vi ser Mahabba som en enestående mulighed for et økumenisk fællesskab i vores fælles kald til mission blandt muslimer i Danmark, og visionen er, at forskellige kirker, trossamfund og missionsforeninger mødes til bøn og i dette forum lader Gud vække kreative tanker og ideer til at nå muslimer med evangeliet og elske dem til tro på Jesus.

Der arbejdes PT i Mahabbas styregruppe med at oversætte kursusmateriale med støtte fra Dansk Europamission.

 1. FRIENDSHIP FIRST, et kursus på seks sessioner, som lærer kristne, hvordan de kan blive venner med muslimer.
 2. JOINING THE FAMILY, et kursus i at hjælpe kristne i Vesten at forstå, elske, udruste og lære af kristne med muslims baggrund.
 3. COME FOLLOW ME, et dybtgående discipelskursus for nye troende med muslimsk baggrund. Det hjælper dem med at vokse og få en stærk identitet som Jesu efterfølgere.

Mahabba.dk har PT tre medier, som man bruger: www.mahabba.dk, www.mahabba-admin.dk og en facebookgruppe: https://www.facebook.com/groups/208263606773908/

Lokalgrupper

En lokalgruppe kan typisk organisere regelmæssig bøn for muslimer i byen, opmuntre eksisterende bedetjenester i lokale kirker, afholde kurser (se ovenfor) for at udruste folk til at nå muslimer, rådgive om, hvordan man kan drage omsorg for dem, der vælger at følge Jesus, arbejde for og sammen med muslimer, for at arrangere fælles begivenheder, der fremmer bedre forståelse mellem muslimer og kristne.

Det er vigtigt at invitere personer enkeltvis ind i en Mahabba bedegruppe, gøre gruppen kendt og fortsat være åben og inviterende. Prøv at få støtte fra lokale kirkeledere, og inviter folk fra forskellige lokale kirker til at deltage. Det er godt, hvis man kan opbygge et team.

Nogle Mahabba-grupper mødes ugentligt, andre hver måned. Frekvensen er op til jer, men det er godt at være vedholdende i bøn.

Mahabbavisionen

 1. Vedvarende bøn.
  Mahabba blev født i bøn, og vi ser bøn som brændstof til den fortsatte udvikling af denne vision.
 2. Kærlighed til muslimer.
  Mahabba betyder kærlighed på arabisk, og vi går ind for at leve et liv med kærlighed og venlighed over for muslimer.
 3. Mobilisering af alm. ”hverdags” kristne.
  Historisk set har engagement med muslimer været forbeholdt ‘specialister’, men i Mahabba-grupperne er ”specialisterne” nu de vigtigste trænere, der ressourcer og støtter alm kristne.
 4. Arbejder for styrkelse af enhed blandt kirkeledere.
  Vi tror, at kirkeledere er de bedste til at motivere deres menigheder til at nå muslimer.
 5. Vækst af troende.
  Vi sigter mod at mentorere nye troende fra alle baggrunde og oplære dem til at blive katalysatorer, som deler deres tro og vokser i dynamiske lokale tjenester.Vi tror, at kirkeledere er de bedste til at motivere deres menigheder til at nå muslimer, og derfor anbefaler vi, at enhver Mahabba-gruppe involverer så mange kirkeledere som muligt for at fremme fællesskab, accept og ansvarlighed i den lokale Mahabba-gruppe. De behøver dog ikke selv at være eksperter på islam.Når det er sagt, så viser erfaringerne, at det er vigtigt at finde en tillidvækkende lokal netværksprimusmotor, som bliver tovholder for gruppen og samtidig er kontaktperson til det samlede nationale arbejde.

Download indholdet som en folder i A4 eller A3-format