Velkommen til bøn i Vollsmose

Vollsmose-gruppen inviterer kristne fra hele Odense til at bede sammen med alle i Vollsmose for bydelen.

Vi mødes hos Sebastian Olesen, Birkeparken 234 1. th fra kl. 19.00 til kl. 20.30 på følgende datoer i første halvår af 2020:

  • 23. januar
  • 27. februar
  • 26. marts
  • 30. april
  • 4. juni
  • 25. juni

Når vi beder sammen for et område, kommer vi til at holde af de mennesker, der bor der. Når vi beder sammen styrkes de kristnes enhed og indbyrdes kærlighed og da styrkes kreativiteten i at nå områdets beboere med evangeliet.

Alle er velkommen til bøn for Vollsmose.

Med kærlig hilsen
Mahabba Vollsmose