Velkommen til Holstebro Mahabba lokalgruppe

Inge-Margrete Jacobsen
Mahabba Holstebro har været i gang siden foråret 2019 og samles hver tirsdag kl. 19-20 i Nørrelandskirkens dagligstue, Døesvej 1, 7500 Holstebro.

Kontaktperson: Tværkulturel sognemedhjælper Inge-Margrete Jacobsen.
Tlf. 51929056. Mail: inge-margrete@webspeed.dk